FoxitReader 6.1.1.429

FoxitReader 6.1.1.429

Default Manufacturer – 43,3MB – Shareware
Foxit Reader là một nhỏ, sét nhanh, và người xem PDF giàu tính năng cho phép bạn mở, xem, ký tên, và in bất kỳ tập tin PDF. Foxit Reader là khối lượng chỉ cao PDF reader cung cấp một giải pháp sáng tạo hoàn chỉnh PDF, cung cấp sức mạnh của PDF sáng tạo để máy tính để bàn mỗi. Foxit Reader được trang bị với toàn diện bảo vệ chống lại các lỗ hổng bảo mật, Giữ hệ thống và công ty của bạn an toàn.

Tổng quan

FoxitReader là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Default Manufacturer.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 14.106 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FoxitReader là 11.2.53537, phát hành vào ngày 13/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/06/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 6.2.0.429, được sử dụng bởi 10 % trong tất cả các cài đặt.

FoxitReader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 43,3MB.

FoxitReader Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho FoxitReader!

Cài đặt

người sử dụng 14.106 UpdateStar có FoxitReader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Default Manufacturer
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại